Viktiga datum

Anmälan
200830
Sista dag för anmälan
Anmälningsavgiften betalas inom två veckor från att anmälan bekräftats (laget blivit godkänt)
OBS! Cupen har under de fem år den spelats alltid fulltecknats under våren.

Mat och logi
200910 Sista dag för beställning av lunch, middag och logi/frukost.
200913 Sista dag för betalning avsende dessa beställningar.
OBS! Glöm ej ange specialkost.

Läger
För de lag som bokat läger gäller samma datum som under mat och logi för anmälan av antal deltagare/specialkost samt betalning.
Dagsprogram med träningstider och middagstid meddelas lag som har läger:
200909 för 1:a helgen.
200916 för 2:a helgen.

Spelschema
200912 Spelschema publiceras (senast)

Kommentarer