Anmälan

Anmälan
Anmälan sker via sidan www.sportswik.com/vanernsparlacup där man klickar påknappen anmäl ert lag. Fyll i uppgifterna och klicka på "skicka in anmälan" längst ned på sidan.


Anmälan för 2018 års cup öppnar under fredagen den 16:e februari.

För varje speldag är 4 platser reserverade för lägerlag. Detta innebär att om läger-lagsplatserna inte är fyllda kan lag placeras på reservplats trots att klassen inte är riktigt fulltecknad.

Kompletterande uppgifter/beställningar
Ett bekräftelsemail skickas till den angivna e-postadressen. I mailet framgår hur man loggar in för att redigera sin anmälan (kontaktuppgifter, laguppställning, lunch och logibeställningar m.m.).

Anmälningsavgift
Anmälningsavgiften är 2 100 kronor per lag (samtliga klasser).
Avgiften ska betalas inom 10 dagar från det att anmälan skett.
I mailet som bekräftar inbjudan finns betalningsinstruktioner inklusive det anmälningsnummer som ska anges vid lagets betalningar. Betalning sker till IBK Lockeruds Bankgiro 5437-8450. Ange anmälningsnummer, förening och klass.

Vid avanmälan senast 31/5 återbetalas 1900 kr av anmälningsavgiften.

Reservplats
När klasserna är fulltecknade så ställs nyanmälda lag på reservplats. Att anmäla sig till reservplats innebär inga förpliktelser utan innebär endast att vid återbud så erbjuds platsen i turordning till reservplatslagen.
Vanligtvis brukar 1-2 reservlag få plats i cupen. Beroende på att lag tecknar sig för andra aktiviteter så brukar vi rekommendera lag att anmäla sig till reservplatslistan även om det redan står några lag på tur i den aktuella klassen. Lag på reservplats erhåller också tidig informatio om kommande års cup för att då ges möjlighet att delta.

Kommentarer